Vi ønsker at du og din butik får bedre forudsætninger for at drive din forretning. Vi ønsker også at København skal være en bedre, mere ren og sikre by. Vi ønsker en by med mere byliv og mere handel. En mere attraktiv by!

Forestil dig at gader og stræder i indre by er fyldt med handlende og byliv. De mange lastbiler og varevogne i indre by er erstattet af få og mere miljøvenlige biler. De kører næsten lydløst rundt mens de bringer og henter varer dine varer Du har mere tid til dine kunder og dine kunder og andre besøgende kan lettere komme frem i byen.

Citylogisitk-kbh skal være med til at sikre netop det fremtidige bybillede af København ved at:

  • Gøre livet lettere for dig og din butik
  • Give dig mulighede for at få udført værdiskabende aktiviteter til din nuværende forretning
  • Give god miljøsamvittighed!

Målet med Citylogistik-kbh er at skabe en grøn og innovativ transport- og logistikløsning. En løsning, som skal reducere støjgener, udledning af drivhusgasser og luftforurening. En løsning, som skal forbedre trafiksikkerheden og skabe et bedre bymiljø og byliv ved at begrænse den tunge trafik i indre by i København.