Citylogistik involvering af interessenter

Parterne bag Citylogistik-kbh har i de forgangne måneder arbejdet intensivt med udviklingen af Citylogistik-konceptet.
Henover efteråret har der været afholdt workshop og gå-hjem-møde med de erhvervsdrivende i Indre By og med transportørerne, for at indhente erfaringer og input til kvalificering af konceptet. Især gå-hjem-mødet med transportørerne var en stor succes. Der mødte rigtig mange deltager op, og der var en livliv debat om Citylogistik-konceptet og dets fremtid i København. Efterårets workshop med de erhvervsdrivende fik desværre ikke den opbakning, vi havde håbet på. Heldigvis afstedkom workshoppen dog nogle rigtig gode kontakter til enkelte erhvervsdrivende, som har stillet deres viden og input til rådighed i den videre proces.

I januar 2012 besøgte parterne 3 eksisterende citylogistik-ordninger i henholdsvis Holland og Belgien. Her var der gode muligheder for at se, hvordan Citylogistik-konceptet udfolder sig i praksis og lære af de erfaringer, som man har gjort sig i forbindelse med etableringen. I både Holland og Belgien blev der gennemført interviews med de erhvervsdrivende, som i dag anvender citylogistik-konceptet. Alle udtrykte begejstring og stor tilfredshed med konceptet, hvilket har styrket troen på, at konceptet også vil kunne etableres succesfuldt i København.

En følgegruppe, et såkaldt advisory board, har været tilknyttet Citylogistik-kbh projektet, og har siden efteråret 2011 afholdt 2 møder med parterne bag projektet. Advisory boardet består – foruden eksperter på området – af repræsentanter fra de involverede interresse- og brancheorganisationer. Her kan du se advisory boardets medlemmer. Advisory boardets fornemmeste formål er at medvirke til, at projektet løbende bliver kvalificeret og ajourført med den viden, som medlemmerne repræsenterer.

Citylogistik-konferencen

I starten af marts blev der afholdt en stor Citylogistik-konference i København. Konferencen fik så mange tilmeldinger, at der i sidste øjeblik måtte findes nye og større lokaler til arrangementet. Der var bred deltagelse til konferencen med deltagelse fra butikker i Indre By, interesse- og brancheorganisationer, transportører, myndigheder, forskere fra ind og udland samt repræsentanter fra lokale udvalg i kommunen.

Teknik- og Miljøborgmester i København Ayfer Baykal og Miljøminister Ida Auken indledte konferencen, og viste både med deres ord og deres tilstedeværelse opbakning til etableringen af et Citylogistik-koncept i København. Du kan se highlights fra Citylogistik-konferencen her.

Foreløbige resultater

Henholdsvis DTU og CBS, som begge er partnere i projektet, har siden efteråret arbejdet med at få tilvejebragt analyser, som skal belyse de fremtidige muligheder for et Citylogistik-koncept i København.

DTU har foretaget analyser af de hidtige mest omfattende trafiktællinger af godstransport i Indre By i København. Analysen af de unikke data har resulteret i, at det nu med sikkerhed kan slås fast, at der foregår mange små leveringer og afhentninger i Indre By, som ikke er optimeret. Således er ca. 1/3 af alle biler (varevogne og lastbiler) kun i Indre By i 10 minutter eller derunder, hvilket indikerer, at der foretages ganske få leveringer inden bilen igen kører ud. Netop denne trafik er interessant at få optimeret, hvorved der kan opnås miljø-, sikkerheds- og trængselsmæssige fordele. DTU vil i den sidste del af konceptudviklingsfasen beskæftige sig med at analysere data fra en simuleringsmodel, og derved mere konkret kunne belyse, hvilke miljømæssige gevinster introduktionen af Citylogistik-konceptet vil have.

CBS har lavet dybdegående interviews og analyser af de erhvervsdrivendes logistik- og transport flow. Med udgangspunkt i helt konkrete butikker, har de kunne påvise, at Citylogistik-konceptet vil kunne tilføre merværdi for den erhvervsdrivende.

For at give et komplet billede af business casen for Citylogistik-kbh, vil CBS i den sidste del af konceptudviklingsfasen koncentrere sig om analyser af de økonomiske omkostninger i forbindelse med transporten og drift af en citygodsterminal.

Den videre proces

Konceptudviklingen afsluttes medio 2012, hvorefter Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Citylogistik-kbh´s fremtid på baggrund af de fremlagte analyser vedrørende business case, miljøberegninger mv.