Dette er Citylogistik

 

Vores vision

Det er vores vision at skabe et gennemtænkt og effektivt citylogistik udarbejdet sammen med de erhvervsdrivende i Indre By. Citylogistik – kbh skal helt overordnet bidrage til en CO2-neutral by og det gode københavner liv.

Det er vores vision at Citylogistik – kbh skal reducere støjgener og udledning af drivhusgasser og anden luftforurening gennem konceptets innovative og grønne transport- og logistikløsninger. Derudover skal Citylogistik kbh sikre bedre fremkommelighed, øge trafiksikkerheden og skabe et bedre bymiljø og byliv ved at reducere antallet af tunge køretøjer i Indre By.

Citylogistik – kbh skal gøre livet lettere for butikkerne i Indre By og samtidigt give dem mulighed for økonomiske besparelser og en grøn miljøprofil.